Hodgie-San's Training Log
1986

JANUARY WEEKLY TOTAL
Mon. Tue. Wed.1 
26m run a.m 2:40:08 Boston Course
Thu.2 
5m run a.m. 33:40 7m run a.m. 45:39
Fri.3 
7m run a.m. 46:09
Sat.4 
15m run a.m 1:36:05
Sun.5 101 
14m run a.m 1:29:30

12m run a.m 74:18 4m run p.m. 27:06
7
 7m run a.m. 44:06 6m run p.m. 40:34 massage

7m run a.m. 45:40 4m strides 5x800m 2:12,2:12, 2:14,2:11, 2:11 3m run
9
11m run a.m 71:47 5m run p.m. 32:55
10 
7m run a.m. 46:43 5m run p.m. 33:05 strides
11 Dartmouth Relays 6m run a.m. 38:55 4m strides 5k 14:00.5 3rd 2m run 12 101 
14m run a.m 1:32:09
13
 7m run a.m. 46:11 5m run p.m. 31:24
14 
7m run a.m. 45:31 7m run p.m. 45:42
15
 11m run a.m 68:45 6m run p.m. 40:35
16
 9m run a.m. 56:41 8m run p.m. 50:24
17
 11m run a.m 69:47 5m run p.m. 34:34 massage
18 
13m run a.m 1:23:47
19 101 Gardner 10k 5m run a.m. 33:15 2m strides 10k 30:58 1st 2m run
20
 5m run a.m. 33:57
21 
8m run a.m. 50:54 5m run p.m. 32:12
22 
20m run a.m 2:01:25
23 
5m run a.m. 33:27 Travel to NZ
24 
Travel to NZ
25 
6m run a.m. 41:52
26 62 
9m run a.m. 62:50 5m run p.m. 29:25
27 
5m run a.m. 29:41 6m run p.m. 38:44
28 
14m run a.m 1:26:14 over course
29 
3m strides 2m 9:02 4:22,4:40 2m run
30 
5m run a.m. 29:35 massage
31 
4m run a.m. 28:26
   

FEBRUARY WEEKLY TOTAL
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.1 WANG NZ Marathon 1m strides 26.2 2:15:57 3rd 1:05:22 Sun.2 71 
5m run a.m. 35:15

5m run a.m. 33:00 5m run p.m. 35:05 on grass

5m run a.m. 33:44 5m run p.m. 32:22

6m run a.m. 38:40

5m run a.m. 34:33 9m run p.m. 63:38

5m run p.m. 32:05
8
 6m run a.m. 39:05 massage
9   66 
18m run a.m 1:52:38
10 
6m run p.m. 39:25 travel from NZ
11 
snow storm nothing
12 
8m run a.m. 54:22 7m run p.m. 48:30
13 
8m run a.m. 54:12 7m run p.m. 45:16
14 
8m run a.m. 55:22 7m run p.m. 44:49
15 
8m run a.m. 54:33
16  70 
13m run a.m 1:22:37
17 
8m run a.m. 54:23 7m run p.m. 47:59
18 
8m run a.m. 54:34 6m run p.m. 41:46 massage
19 
11m run a.m 70:24 5m run p.m. 33:07
20 
8m run a.m. 53:31 7m run p.m. 44:41
21 
11m run a.m 70:08 5m run p.m. 33:00
22 
8m run a.m. 53:45 5m run p.m. 32:10 strides
23  105 
18m run a.m 1:58:23
24 
8m run a.m. 52:40 7m run p.m. 43:30
25
 8m run a.m. 51:45 8m run p.m. 49:32
26 
11m run a.m 68:55 6m run p.m. 38:30
27 
7m run a.m. 44:52 3m strides 400m 65 800m 2:18 3:28 1m 4:39 800m 2:16 400m 65 2m run
28 
8m run a.m. 52:04 5m run p.m. 34:22
   

  MARCH WEEKLY TOTAL
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.1 
8m run a.m. 50:52 5m run p.m. 33:45
Sun.2 103 Hyannis Half Mar. 2m strides 13.1 1:09:20 1st 2m run
3
8m run a.m. 52:14 7m run p.m. 46:58

7m run a.m. 45:11 7m run p.m. 44:19

18m run a.m 1:51:57 5m run p.m. 33:16

7m run a.m. 46:39 7m run p.m. 44:41

8m run a.m. 52:28 6m run p.m. 36:55 massage

8m run a.m. 52:28 5m run p.m. 30:53 5x1min. strides
9   108 
17m run a.m 1:47:29 snow storm
10 
8m run a.m. 52:12 7m run p.m. 46:15
11 
11m run a.m 69:55 6m run p.m. 39:11
12 
7m run a.m. 46:32 3m strides 2x800m2:16 1m 4:34 2x800m2:16 1m 4:35 3m run
13 
7m run a.m. 46:36 7m run p.m. 45:59
14 
8m run a.m. 52:35
15 
6m run a.m. 39:53 5m run p.m. 29:50
16 98 
New Bedford Half Mar. 2m strides 13.1 1:04:46 6th 2m run
17 
8m run a.m. 53:10 7m run p.m. 47:28
18 
8m run a.m. 53:32 7m run p.m. 46:55
19 
10m run a.m 64:40 7m run p.m. 44:40
20 
7m run a.m. 46:36 7m run p.m. 43:00
21 
8m run a.m. 51:58 6m run p.m. 37:37 massage
22 
6m run a.m. 40:10 2m strides 2m 9:09 2m run
23 106 
22m run a.m 2:08:19
24 
7m run a.m. 46:40 8m run p.m. 54:46
25 
11m run a.m 71:21 6m run p.m. 39:33
26 
6m run a.m. 39:46 3m strides 5x400m 64,65,65,65,64 2m run
27 
7m run a.m. 46:11 5m run p.m. 34:55 strides
28 
Florida Relays 2m strides 10k29:162n 4:36,9:07, 14:20 5k 2m run 6m run p.m. 41:08
29 
12m run a.m 1:22:29
30 100 
17m run a.m 1:38:45
31 
5m run a.m. 33:58 8m run p.m. 54:53
           
                  
APRIL WEEKLY TOTAL
Mon. Tue.1 
7m run a.m. 46:41 7m run p.m. 44:46
Wed.2 
7m run a.m. 47:29 2m strides 12x400m 67,66,66,66, 65,65,66,66, 66,65,65,62 2m run
Thu.3 
8m run a.m. 52:09 6m run p.m. 35:32 massage
Fri.4 
7m run a.m. 46:50 7m run p.m. 41:43
Sat.5 
6m run a.m. 39:07 4m run p.m. 27:30 strides
Sun.6 94 Cherry Blossom 3m strides 10m 48:15 3m run

12m run a.m 1:25:00

7m run a.m. 47:45 7m run p.m. 45:37

20m run a.m 2:03:06
10 
5m run a.m. 33:56 4m strides 10x400m 65,67,65,67, 65,65,66,66,66,65 2m run
11 
6m run a.m. 39:53 6m run p.m. 38:05
12 
3m strides 4m 19:02 4:44,4:47, 4:45,4:46 3m run
13 95 
14m run a.m 1:25:56
14 
5m run a.m. 33:11
15 
5m run a.m. 33:30 8m run p.m. 53:48
16 
5m run a.m. 34:11 3m strides 2m 9:34 4:49,4:45 2m run
17 
11m run a.m 71:11
18 
5m run a.m. 33:42 3m run p.m. 20:15 strides massage
19 
5m run a.m. 33:26 strides
20 58 
5m run a.m. 32:00 strides
21
Boston Mar. 1m strides 26.2 2:14:50 6th
22 
nothing
23 
nothing
24 
nothing
25 
5m run a.m. 35:36
26 
nothing
27 38 
6m run a.m. 41:20
28 
7m run a.m. 47:48
29 
7m run a.m. 46:44
30 
7m run a.m. 46:22 5m run p.m. 33:54
       

  MAY WEEKLY TOTAL
Mon. Tue. Wed. Thu.1 
8m run a.m. 51:00
Fri.2 
7m run a.m. 46:07 6m run p.m. 36:21 massage
Sat.3 
6m run a.m. 39:52
Sun.4 63 
11m run a.m 72:16

7m run a.m. 46:13

5m run a.m. 33:21 8m run p.m. 51:00

7m run a.m. 46:52

12m run a.m 1:19:54

12m run a.m 1:18:52
10 
5m run a.m. 33:50
11 72 
16m run a.m 1:41:32
12 
7m run a.m. 47:42
13 
7m run a.m. 46:18
14 
9m run a.m. 55:14
15 
7m run a.m. 46:49 2m strides 2m 9:16 4:35,4:41 2m run
16
8m run a.m. 53:26 7m run p.m. 46:43
17 
9m run a.m. 62:35
18 71 
12m run a.m 1:18:20
19 
7m run a.m. 46:18 2m strides 6x400m 65,65,64,63, 64,63 3m run
20 
7m run a.m. 46:44
21 
BC Dev. Meet 5m run a.m. 34:09 3m strides 3k 8:18 1st 3m run
22 
7m run a.m. 47:49
23 
7m run a.m. 47:36 5m run p.m. 33:36 massage
24 
7m run a.m. 43:31
25 73 
15m run a.m 1:38:42
26 
7m run a.m. 46:27 7m run p.m. 46:30
27 
7m run a.m. 46:49
28 
BC Dev. Meet 5m run a.m. 34:05 3m strides 5k 14:20 4:26,9:06 2m run
29 
8m run a.m. 52:58 massage
30 
8m run a.m. 53:00 6m run p.m. 39:00
31 
10m run a.m 63:12
 

  JUNE WEEKLY TOTAL
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.1 76 11m run a.m 69:43

5m run a.m. 34:29 
3m strides 10x200m 31,31,30,30,30,30,
30,29,30,29 2m run

8m run a.m. 53:22

BC Dev. Meet 6m run a.m. 36:19 3m strides 1500m 3:58.7 1st 3m run

8m run a.m. 52:54

6m run a.m. 39:58

5m run a.m. 33:41
8 60 Litchfield RR 3m strides 7m 36:05 6th 2m run

7m run a.m. 47:22
10 
8m run a.m. 53:24
11 
8m run a.m. 52:27 8m run p.m. 54:27
12 
16m run a.m 1:48:44 massage
13 
6m run a.m. 40:39 6m run p.m. 37:44
14 
11m run a.m 69:17 fartlek
15 77 
New Bedford RR 3m strides 10k 30:55 3d 2m run
16 
8m run a.m. 51:28 6m run p.m. 42:14
17 
11m run a.m 72:48 6m run p.m. 37:36
18 
8m run a.m. 53:12 7m run p.m. 46:23
19 
nothing
20 
8m run a.m. 52:22 6m run p.m. 38:11 massage
21 
12m run a.m 76:34 fartlek
22 84 
14m run a.m 1:30:00
23 
8m run a.m. 54:11 6m run p.m. 37:03
24 
8m run a.m. 52:33
25 
8m run a.m. 50:00 7m run p.m. 44:34
26 
4m run a.m. 26:34 7m run p.m. 45:21
27 
10m run p.m 66:27
28 
9m run a.m. 57:12
29 72 
6m run p.m. 41:07
30 
8m run a.m. 51:07
           
                                         
  JULY WEEKLY TOTAL
Mon. Tue.1 
8m run a.m 52:11
Wed.2 
9m run a.m. 60:26
Thu.3 
6m run a.m. 35:07 9m run p.m. 58:05
Fri.4 
6m run a.m. 35:06 10m run p.m 66:16
Sat.5 
6m run a.m 35:01 10m run p.m 67:30
Sun.6 74 
6m run a.m. 35:04

7m run a.m. 45:00 6m run p.m. 39:38

6m run a.m. 35:49 10m run p.m 62:50

8m run a.m. 51:15 7m run p.m. 47:15
10 
nothing
11 
11m run a.m 69:38 11m run p.m 67:04
12 
8m run a.m. 53:12 8m run p.m. 51:06
13 101 
15m run a.m 1:45:14 5m run p.m. 32:49
14 
7m run a.m. 47:32 7m run p.m. 44:30
15 
6m run a.m. 40:51 10m run p.m 63:39 massage
16 
8m run a.m 53:22 8m run p.m. 51:28
17 
10m run a.m 66:52 6m run p.m. 38:57
18 
7m run a.m. 46:10 7m run p.m. 44:12
19 
8m run a.m. 52:29 5m run p.m. 33:35
20 103 
16m run a.m 1:43:10
21 
7m run a.m. 46:45 7m run p.m. 42:54
22 
6m run a.m. 40:20 3m strides 400m 68 800m 2:18 3:27 1m 4:42 3:29 800m 2:17 400m 69 4m run
23 
11m run a.m 74:32 6m run p.m. 37:01
24 
8m run a.m. 53:13 7m run p.m. 47:32
25 
6m run a.m. 39:32 7m run p.m. 45:16
26 
2m strides 5m 25:30 5m run
27 106 
19m run a.m 1:57:15
28 
7m run a.m. 47:36 7m run p.m. 44:39
29 
6m run a.m. 41:11 3m strides 6x800m 2:15,2:16, 2:18,2:15, 2:15 5m run
30 
6m run a.m. 41:52 9m run p.m. 56:19
31 
9m run a.m. 58:45 6m run p.m. 39:37
     

  AUGUST WEEKLY TOTAL
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri.1 
6m run a.m. 39:57 10m run p.m 65:06 massage
Sat.2 
8m run a.m. 55:06 8m run p.m. 51:35
Sun.3 101 
3m strides 3.6m 17:20 3m run

7m run a.m. 46:16 7m run p.m. 45:07

Lowell Dev. Meet 6m run a.m. 40:33 5m strides 2m 8:54.5 3m run

7m run a.m. 49:04 8m run p.m. 52:14

9m run a.m. 60:11 7m run p.m. 44:35

8m run a.m. 54:02 8m run p.m. 51:14

9m run a.m. 57:57 6m run p.m. 35:00
10 105 
15m run a.m 1:33:08
11 
11m run a.m 73:13 11m run p.m 69:11
12 
7m run a.m. 46:42 3m strides 2x400m 68,67 800m 2:15 2x400m 65,65 800m 2:10 2m run
13 
8m run a.m. 53:07 7m run p.m. 46:33
14 
9m run a.m. 58:07 6m run p.m. 38:57
15 
4m strides 1m 4:31 67,68,68,68 4m run 6m run p.m. 40:57
16 
5m run a.m. 31:00 3m run p.m. 21:00 strides
17 101 Falmouth RR 3m strides 7m 33:32 16th 2m run
18 
7m run a.m. 46:43 7m run p.m. 46:49
19 
8m run a.m. 53:23 8m run p.m. 51:55
20 
11m run a.m 73:12 6m run p.m. 39:06
21 
7m run a.m. 46:44 8m run p.m. 51:07
22 
6m run a.m. 41:19 9m run a.m. 55:43
23 
9m run a.m. 60:15 2m strides 8x300m 46,47,47,48, 47,47,47,45 2m run
24 110 
20m run a.m 1:54:37
25 
5m run a.m. 34:31 10m run p.m 64:16
26 
8m run a.m. 52:18 7m run p.m. 45:44
27 
6m run a.m. 40:46 3m strides 5x800m 2:14, 2:15 2:14, 2:14, 2:12 2m run
28 
13m run a.m 1:26:21 travel to Europe
29 
5m run a.m. 34:58
30 
7m run p.m. 45:00
31 76 
9m run a.m. 60:33

  SEPTEMBER WEEKLY TOTAL
Mon.1 
7m run a.m. 45:07 8m run p.m. 49:05
Tue.2 
5m run a.m. 
32:00 strides 3m strides
2m 8:50.2 68,66,67,67,64,
65,66,65 3m run
Wed.3 
5m run a.m. 33:01
Thu.4 
5m run a.m. 30:05 3m strides 4x200m 32 2m run
Fri.5 
Van Damme Meet Belgium 4m run a.m. 28:00 3m strides 10k 28:53 6th 2m run
Sat.6
7m run a.m. 49:31
Sun.7 66 
5m run a.m. 30:53

6m run a.m. 40:12 6m run p.m. 39:32

9m run a.m. 60:03 9m run p.m. 58:15
10 
8m run a.m. 52:02 8m run p.m. 50:30
11 
11m run a.m 72:33 9m run p.m. 59:09
12 
8m run a.m. 52:40 6m run p.m. 36:13 massage
13 
6m run a.m. 39:50 5m run p.m. 30:00 strides
14 103 
Phila. Half Mar. 2m strides 13.1 1:04:58 2m run
15 
6m run a.m. 41:40 8m run p.m. 51:48
16 
8m run a.m. 52:56 8m run p.m. 51:17
17 
11m run a.m 68:07 5m run p.m. 33:05
18 
6m run a.m. 41:40 3m strides 12x400m 67,67,69,68 68,67,68,69 69,67,68,65 5m run
19
 8m run a.m. 54:28
20 
24m run a.m 2:34:38
21 102 
10m run a.m 64:05
22 
7m run a.m. 48:15 massage 7m run p.m. 48:20
23 
9m run a.m. 61:08 8m run p.m. 49:21
24 
11m run a.m 71:30 5m run p.m. 34:30
25 
6m run a.m. 40:32 4m strides 5k 15:05 4:53,4:53, 4:50 5m run
26 
8m run a.m. 53:57
27 
6m run a.m. 40:32 6m run p.m. 37:02
28 100 Marshfield RR 3m strides 20k 62:121st 2m run
29 
6m run a.m. 41:43
30 
6m run p.m. 40:39
         

  OCTOBER WEEKLY TOTAL
Mon. Tue. Wed.1 
17m run a.m 1:46:30
Thu.2 
6m run a.m. 41:53 2m strides 4x1000 grass 2:36 3m run
Fri.3 
8m run a.m. 53:41
Sat.4 
6m run a.m. 40:15 8m run p.m. 53:04
Sun.5 76 12m run a.m 1:18:28

10m run a.m 62:01 massage

5m run a.m. 34:03 6m run p.m. 35:49

3m strides 
2m 9:17 69,69,70,70,
70,70,70,69 
2m run

5m run a.m. 33:48 7m run p.m. 44:52
10 
3m run a.m. 21:00 massage
11 
5m run a.m. 33:57 strides
12 
70 Twin Cities Mar. 1m strides 26.2 2:15:54 9th
13
 nothing
14 
nothing
15 
nothing
16 
6m run p.m. 38:35
17 
6m run p.m. 38:55
18 
7m run p.m. 62:09
19 27 
9m run a.m. 63:01
20 
6m run a.m. 38:51
21 
9m run a.m. 61:05 trails massage
22 
9m run a.m. 61:45
23 
6m run a.m. 38:16
24 
9m run a.m. 56:46
25 
10m run a.m 62:09
26 55 
8m run a.m. 54:18
27 
6m run a.m. 38:57
28 
6m run a.m. 36:36 massage 2m strides 5x800m grass 2:12,2:13 2:09,2:13 2:13 3m run
29 
8m run a.m. 49:47
30 
6m run a.m. 39:06
31 
6m run a.m. 39:15
   

  NOVEMBER WEEKLY TOTAL
Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.1
6m run p.m. 40:49
Sun.2 55 
11m run a.m 71:44
3
 6m run a.m. 38:24 6m run p.m. 39:38
4
 8m run a.m. 51:56 5m run p.m. 33:10 on grass
5
 11m run a.m 72:44
6
 4m strides 4x800m 2:18,2:19, 2:19,2:19 2m run
7
 6m run a.m. 40:26 6m run p.m. 37:38
8
8m run a.m. 51:07

Salem NH RR 2m strides 5m 24:13 2m run
10
 6m run a.m. 37:55 6m run p.m. 37:50 grass
11
 9m run a.m. 62:27 5m run p.m. 37:11 grass
12
 9m run a.m. 60:56
13
 8m run a.m. 52:31
14
 6m run a.m. 41:05 8m run p.m. fartlek grass
15
 3m strides
16 71 
NEXC RI 4m strides 10k 31:37 4m run
17
 6m run a.m. 41:53
18
 8m run a.m. 51:10 massage 6m run p.m. 37:11 grass
19
 snow storm 6m run p.m. 42:18
20
 11m run a.m 72:32 5m run p.m. 30:11
21
 8m run p.m. 52:38
22 
9m run p.m. 60:18
23 71 
NEAC 15k Tewksbury Ma. 3m strides 15k 46:56 1st 2m run
24
 6m run a.m. 38:34
25
 8m run a.m. 52:19 4m run p.m. 24:06 grass
26
 8m run a.m. 52:57 5m run p.m. 30:31
27
 13m run a.m 1:25:52
28 
6m run a.m. 41:23 6m run p.m. 36:33
29
 11m run a.m 71:09
30 71 
3m strides 2x200m 31,30 800m 2:08 2x200m 31,30 400m 62 2x200m 31,30 2m run

  DECEMBER WEEKLY TOTAL
Mon.1
 9m run a.m. 60:14 grass
Tue.2 
11m run 
a.m 72:58
Wed.3 
10m run a.m 61:44
Thu.4 
10m run a.m 61:15
Fri.5
 3m strides 5k 15:27 2m run
Sat.6 
10m run a.m 62:04
Sun.7 66 
10m run a.m 63:00
8
6m run a.m. 38:58 4m run p.m. 24:56 grass
9
snow storm
4m strides
12x200m 
31,30,30,30,
30,30,30,30,
30,30,29,28 3m run
10
 6m run a.m. 41:15 6m run p.m. 42:05
11
 9m run a.m. 60:30 6m run p.m. 40:39
12 
6m run a.m. 39:45 6m run p.m. 39:54
13
 Harvard Open Track 5m run a.m. 34:30 3m strides 3k 8:08 4:22 4m run
14
 85 15m run a.m 1:33:30
15
5m run a.m. 35:08 6m run p.m. 41:02
16
 6m run a.m. 
41:20 8m run
 p.m. 51:19
17
10m run a.m 62:15 6m run p.m. 36:18
18
 8m run a.m. 52:19 8m run p.m. 50:41
19
 2m strides 12x200m 31 3m 15:09 total 3m run massage
20
 7m run a.m. 46:14 6m run p.m. 40:06
21
 92 16m run a.m 1:43:24
22
 10m run a.m 63:45 grass
23
 6m run a.m. 38:50 6m run p.m. 39:02
24
 7m run a.m. 44:32 grass fartlek 5m run p.m. 33:52
25
 8m run a.m. 51:38
26
 6m run a.m. 39:07 6m run p.m. 39:53
27
 6m run a.m. 40:07
28 
8m run a.m. 53:09 6m run p.m. 41:00 grass
29
 8m run a.m. 53:02 grass 6x100 strides
30
Brown Open Track snow 6m run a.m. 37:55 4m strides 1m 4:132d 3k 8:28 4m run
31
5m run p.m. 34:22
       
 
  Top | Training By the Years | Home